İHALE İLANI AKŞEHİR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDANBu haber 2016-04-12 05:00:23 eklenmiş ve 1512 kez görüntülenmiştir.
320000 Kwh elektrik enerjisi  4734 sayılı Kamu İhale kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
İhale edilecek malzeme : 1- 320000 kwh elektrik enerjisi                                     
İhale kayıt numarası : 2016/110969          
İhale tarih ve saati   : 25/04/2016     Saat :11:00
1- İdarenin
a) Adresi                         : Kozağaç mahallesi 3.ncü toplu konutlar   No-25 AKŞEHİR / KONYA
b) Telefon ve faks no. : Telefon: 8136321 Fax 8138623
c) Elektronik posta adresi       : ab45732@adalet.gov.tr.
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 320000 kwh elektrik enerjisi alımı ayrıntılı bilgiye Ekap ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz    Kurumu Müdürlüğü ambarı,
c) Teslim tarihleri : 01 Temuz 2016—31Aralık 2016 tarihleri arasında Yüklenici tarafından kuruma her
gün kesintissiz elektrik enerjisi verilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akşehir T Tipi Kapalı ve  Açık Ceza İnfaz  Kurumu Müdürlüğü Ambar Bürosu
b) Tarihi ve saati : 25/04/2016Pazartesi günü saat 11,00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1-İhaleye katılma şartları  ve istenilen belgeler.
4.1.1-Mevzuat gereği Kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası veya meslek odası belgesi.
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya sanayi veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde ,mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanını yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.    
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları Tevsi eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3-Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4-Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.5-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6-İhale dokümanını satın alındığına dair belge
5-Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler
İhaleye teklif verecek istekliler Enerji piyasası düzenleme kurulu tarafından kendilerine verilmiş ihale tarihinde halen geçerli durumda olan Elektrik üretim lisansı veya elektrik toptan satış lisansının aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce  Aslı idarece görülmüştür (kaşe-imzalı)onaylı suretini teklif ile birlikte vereceklerdir.Bu belgeyi teklif ile birlikte vermeyen veya usulune uygun olmayan belge veren isteklinin teklifleri degerlendirme dışı bırakılacaktır.
6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.      
7-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
8-İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:
9- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
10- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları veya EKAP üzerinden E-İmza kullanarak indirmeleri zorunludur.
11- Teklifler ihale tarih ve saatinden önce Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale komisyonuna verebileceği gibi,iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
12- İstekliler tekliflerini ,mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri içinteklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.
13- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az  olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
14- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60  gün olmalıdır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın: 298938
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Kur Alış Satış
Dolar 5.3015 5.3227
Euro 5.9916 6.0156
Sterlin 6.8360 6.8868
Arşiv Arama
- -
Anket
İstasyon Gazetesi
© Copyright 2014 İstasyon Gazetesi. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA