KONUT KİRA GELİRİ İÇİN BEYANNAME VERECEK MİSİNİZ?


Kazım GÖKTAŞ Vergi Müfettiş Yrd. T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı
Bu haber 2019-03-14 12:16:38 eklenmiş ve 782 kez görüntülenmiştir.
Bu yazıda 2018 takvim yılında, konut kira gelirleri elde eden tam mükellef gerçek kişilerin beyanname vermelerine ilişkin hususlar, konut kira gelirinin vergilendirilmesi ve verginin ödenmesine ilişkin hususlar anlatılmaktadır. Dar mükelleflere ve işyeri kira gelirine ilişkin hususlara değinilmeyecektir. 
2018 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin beyan dönemi geldi. 1 Mart ile 25 Mart tarihleri arasında beyan edilecek. Beyan üzerine tarh ve tahakkuk eden vergilerin; birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Beyannameye ilişkin Damga Vergisi de (72,70 TL) birinci taksitle beraber ödenecektir. Ödemeler anlaşmalı bankalar, anlaşmalı bankaları kredi kartları, internet bankacılığı, PTT, vergi daireleri ve www.gib.gov.tr vasıtasıyla ödenebilmektedir.
Kira gelirlerinde tahsil esası geçerli olduğu için, gelirin toplanmasında sadece tahsil edilen ayni ve nakdi tutarlar dikkate alınacaktır. Henüz tahsil edilememiş veya icra safhasında bulunan alacaklar gelire dâhil edilmeyecektir. Ertesi yıllara ilişkin kiralar peşin tahsil edilmiş ise, ilgili kısmı gelecek yıllara ilişkin dönemlerde beyan edilecektir. Kira tutarı yabancı para cinsinden tahsil edilmişse, o güne ilişkin Merkez Bankası kuru üzerinden hesaplamak gerekecektir.
Sadece Konut Kira Geliri Elde Edenlerin Durumu
2018 yılında sadece konut kira geliri elde edenlerden, kiraya verdikleri konutlarından tahsil ettikleri kira toplamı4.400 TL’yi aşmayanlar beyanname vermeyeceklerdir. Başka da bir işlem yapmayacaklardır. 4.400 TL’yi aşanlar ise beyanname vereceklerdir. Kira geliri tutarı 4.400 TL üzerinde olanlar, toplam kira tutarı üzerinden 4.400 TL’lik istisnayı indirerek kalan tutarı beyan edeceklerdir. Ayrıca kalan tutardan giderleri(götürü gider ya da gerçek gider) de düşeceklerdir. Giderler de düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden vergileme yapılacaktır. Eğer bu durumda vergilendirilecek bir tutar kalmıyorsa sadece Damga Vergisi(72,70 TL)  ödenecektir.
Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması kişiye bağlı bir uygulamadır ve tüm kira tutarına bir defa uygulanır. Yani konut olarak kiraya verilen bir dairenin eşler üzerine %50 hisseli olarak ait olması halinde; eşler toplam kira tutarının %50 si üzerinden kira geliri hesaplayacaktır. Ayrıca, istisna uygulaması kişiye bağlı bir uygulama olduğu için eşler, istisna tutarından 4.400 TL olarak ayrı ayrı yararlanacaklardır. Beyanname verilmesi gereken durumda ise eşler ayrı ayrı beyanname vereceklerdir.
Konut Kira Gelirinin Yanında Ticari, Zirai, Mesleki Kazancın Bulunması Durumu
 Konut kira gelirinin yanında ticari, zirai ya da mesleki gelirinin bulunması halinde(basit usulde vergilendirilenler de dâhil); ticari, zirai ya da mesleki kazanç dolayısıyla beyanname verilecektir. Bu durumdatevkifata(stopaja) ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iradı tutarının 1.800 TL’yi aşması halinde tamamının(giderler düşüldükten sonra kalan kısmının) beyannamede gösterilmesi gerekmektedir. Aşmaması halinde ise beyannamedegösterilmeyecektir. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.Ayrıca 4.400 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2018 yılı için 120.000 TL’yi aşanlar da 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
Diğer Hususlar
Tahsil ettikleri konut kira geliri 4.400 TL’yi aştığı için beyanname verecek mükelleflerin giderlerini indirme hakları bulunmaktadır. Gerçek gider ve götürü gider olmak üzere iki tür gider yöntemi vardır. Götürü gider yönteminde mükelleflerden herhangi bir belge aranmamakta olup, konut kira gelirinin %15’i götürü gider kabul edilip düşülecektir. Gerçek gider yönteminde ise yapılan belgeli giderler dikkate alınacak olup, gider belgeleri istendiği durumlarda teslim edilmek üzere 5 yıl boyunca saklanılacaktır.
Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 74. Maddesinde yazılı olan; kiraya verdikleri konuta ilişkin ödenen aydınlatma ısıtma, soğutma, bakım, onarım, asansör,idare giderleri, sigorta giderleri, vergi, resim harçlar, amortismanlar, kanuna, sözleşmeye ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ve kiraya verilen konut için alınan borçlar için ödenen faizleri gider olarak indirebilirler. Ayrıca, sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedelleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i de indirilebilir.
Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. Bu yöntemdevergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdakiformül kullanılarak hesaplanabilir.
İndirilebilecek Gider =Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat*
Toplam Hasılat
 
(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Mesken Kira Geliri İstisnası
Mükellefler ayrıca, konut kira gelirinin tespitinde beyannamede bildirilecek gelirden,Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinde belirtilen şartlara sahip(hayat/şahıs sigorta primleri, eğitim/sağlık harcamaları, bağış ve yardım vb.)ve özel kanunlarla belirlenen şartları taşıyan indirimleri de yapma hakkına sahiptirler.
Kira ödemelerinde ödemenin şekli de önemlidir. Her bir konut için ayrı olmak üzere, 500,00 TL ve üzeri konut kira ödemelerinin banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Aksi takdirde tespit edilen durumlarda özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. 
Konut kira gelirleri süresinde beyan edilmez ya da eksik beyan edilirse 4.400TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
Konuyla ilgili detaylı bilgilere www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.
Hazır Beyan Sistemi
Sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde edenler hazır beyan sistemi ile beyannamelerini verebilirler. Bunun için www.gib.gov.tr veya ivd.giv.gov.tr adresine girerek hazır beyanları kontrol etmeleri, gerekli eklemeleri ve düzeltmeleri yaparak onaylamaları gerekmektedir. Bu sayede vergi sistem üzerinden hesaplanarak tahakkuk edecektir. Bu uygulama isteğe bağlı bir uygulamadır. Bu uygulamadan yararlanmak istemeyenler bağlı bulunulan vergi dairesine(yani ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) kâğıt ortamında ya da muhasebeciler vasıtasıyla e-beyanname sisteminden beyanname verebilirler.
*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Ekonomi haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Kur Alış Satış
Dolar 6.0421 6.0663
Euro 6.7501 6.7772
Sterlin 7.7022 7.7594
Arşiv Arama
- -
Anket
İstasyon Gazetesi
© Copyright 2014 İstasyon Gazetesi. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA